SFTVL1 - Klíčové vlastnosti

SFTV1L je 100% voděodolná a odolává průchodu vlhkosti zdmi, podlahou a stropy, tím předchází tvorbě plísní a vlhkosti.

SFTV1L je sálavá bariéra, kterou lze použít ke zlepšení součinitele tepelné vodivosti U, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.

SFTV1L je parotěsná a omezuje průchod teplého vlhkého vzduchu z místnosti do konstrukce budovy nebo střechy.

SFTV1L je vhodná pro střechy a zdi.

SFTV1L snižuje konvekční i sálavé tepelné ztráty.

Technická informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 1 mm
Délka 20 m
Šířka 1,2 m
Plocha 24 m2
Hmotnost 4 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  N/A
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 0,47
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 0,71
Podlaha (vč. vzduchových mezer) R 1,4
Emisivita 0,03
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída E (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti proti párám μ 8 000
Odolnost proti prinikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 111/100 N/50mm

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo