SFTV - Klíčové vlastnosti

SFTV je vodotěsná a odolává průchodu vlhkosti stěnami, podlahami a stropy instalace SFTV zlepšuje vzduchotěsnost budovy

SFTV je radiační bariéra, kterou lze použít pro zvýšení tepelného výkonu a U-hodnot jak v nových stavbách, tak v rekonstrukčních projektech.

SFTV je odolný vůči parám a omezuje průchod teplého vlhkého vzduchu z budovy, který by pronikl do konstrukce nebo do střechy

SFTV je vhodný k použití na střechách a na zdech.

SFTV pomáhá předcházet plísním a vlhkosti

SFTV snižuje jak konvekční, tak i sálavé tepelné ztráty

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka >1 mm
Délka 25 m
Šířka 1,5 m
Plocha 37,5 m2
Hmotnost 4,8 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  N/A
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 0,95
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 1,42
Podlaha (vč. vzduchových mezer) R 2,8
Emisivita 0,03
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída E (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti proti párám μ 240 000
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 111/100 N/50mm

Aplikace

Instalace SFTV

SFTV by se měla instalovat na „teplé“ straně izolované struktury, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby byly všechny spoje a otvory utěsněny pro odolnost celé struktury proti vlhkosti a parám a pro zlepšení tepelného výkonu. Je důležité, aby byla SFTV instalována jako kontinuální bariéra, protože jen tak se zamezí prostupování páry zdmi a střechami.

Upevňování a spojování

Všechny přesahy musí mít velikost minimálně 150 mm a musí být utěsněny SF spojovací páskou. Obzvláštní pozornost věnujte těsnění kolem průchodek. Tam, kde je bariéra porušena konstrukčními prvky, by měl být otvor utěsněn páskou superfoil

Balení

Všechny role jsou baleny zvlášť - utěsněné páskou a odděleně označeny pro snadnou identifikaci

Skladování a prodej

SFTV by měly být uloženy na konci a chráněny před extrémy počasí a teplot. Mělo by se zajistit, že role nebudou fyzicky zničeny.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo