SFNC - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SFNC je nehořlavá, má nejlepší klasifikaci A1 dle EN 13501-1.

SFNC dosahuje hodnotu tepelného odporu R 1,54 u šikmých střech a R 1,99 u zdí (vč. vzduchových mezer).

Instalace ‘DUET’ - Aplikace nad a pod krokev sestává ze dvou vrstev, aby se dosáhlo lepší hodnoty součinitele prostupu tepla U.

Instalace ’COMBI’ - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou apod. pro dosažení jakékoli hodnoty U.

SuperFOIL SFNC je ideální pro použití ve speciálních projektech, které vyžadují, aby zdi a střešní konstrukce splňovaly specifické požární požadavky.

Použití SFNC znamená vysoký výkon při ušetření místa.

SuperFOIL SFNC funguje také jako sálavá bariéra, tzn. že odráží teplo během letních měsíců a také v zimě izoluje.

Snadná instalace, minimální odpad. SuperFOIL je vyrobena ze 40% recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 20 mm
Délka 8,35 m
Šířka 1,2 m
Plocha 10 m2
Hmotnost 30 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  R 0,62
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 1,54
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 1,99
Podlaha (vč. vzduchových mezer) R 3,65
Emisivita 0,04
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída A1 (nehořlavá)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti proti párám μ 240 000
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 635 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 580 N/50mm

Aplikace

Montáž NAD krokvemi:

Rozbalte SFNC SuperFOIL přes krokve: Přibijte alespoň každých 500 mm nebo podle podmínek, klouby zakryjte vyztuženou páskou SuperFOIL, omotejte na šířku 75 mm (Min 50 mm Max 100 mm) U okapu SuperFOIL ořízněte kolem krokví a utěsněte k izolaci dutinové stěny nebo pozednice pro vytvoření vzduchotěsné obálky Upevněte latě paralelně s krokvemi a aplikujte prodyšnou podložku podle pokynu výrobce.

Montáž POD krokvemi:

Rozbalte SuperFOIL, začněte kolem vrcholu střechy. Latě horizontálně přes krokve. Přibižte alespoň každých 500mm nebo podle podmínek, klouby zakryjte vyztuženou páskou SuperFOIL, omotejte na šírku 75 mm (Min 50 mm Max 100 mm).

V dolní části sklonité střechy přibijte SFNC SuperFOIL přímo na trám pozednice pro vytvoření vzduchotěsné obálky.

Latě upevněte přes krokve a vytvořte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo