SF60 - Klíčové vlastnosti

Při tloušťce 100 mm je SF60 SuperFOIL nejvýkonnější vícevrstvý fóliový produkt ve Velké Británii a v Evropě.

SuperFOIL SF60 je vyrobena z 53 vrstev prokládaných materiálů.

SuperFOIL SF60 má BBA certifikovanou hodnotu R 4,42 u špičatých střech a R 4,88 v Dupont zdech ultraúčinná technologie nanopotahování.

SuperFOIL SF60 je ideální pro novou výstavbu, rozšíření a přestavby a může být snadno použita dodatečně, neztrácíte kvůli ní cenný a drahý prostor.

SuperFOIL SF60 může být na rozdíl od konvenčních skelných vláken použita k vytvoření vzduchotěsné bariéry.

SF60 SuperFOIL je vzduchotěsná a má životnost 50 a více let. SF60 SuperFOIL snižuje závislost na chemických pěnových produktech a s nimi souvisejícími plynovými emisemi

SF60 SuperFOIL je kompatibilní se všemi izolacemi. Chcete-li "super izolovat" stávající izolaci, přidejte jednu vrstvu SF60, abyste maximalizovali úspory energie.

Technické informace

SPECIFIKACE ÚDAJE
Stupeň krytí R Střecha 4,42
Stupeň krytí R Stěna 4,88
Instalovaná tloušťka 100mm
Hmotnost role 17,75Kg
Rozměry balení 1.5m x 650mm
Rozměry role 1.5m x 8m
Celková plocha na roli 12m2
POPIS VRSTVY
Tvrdá fólie vyztužená polypropylenem 2
Hliníkem potažené reflexní vrstvy PET fólie 20
Oddělovací vrstvy z termoplastické pěny 24
Podkrovní krycí vrstvy 9
Celkem vrstev 55
Balení 142 Poly trubek

Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF60 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy nad vodorovnými trámy. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF60 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF60

SuperFOIL SF60 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SF60 lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF60 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SF60 SuperFOIL j SF60 e upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. (doporučeno 40 mm) Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF60 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SF60 SuperFOIL SF60 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny.

Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF60 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi.

SuperFOIL SF60 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly. SuperFOIL SF60v pásku (20m x 100mm) použijte na všechna překrytí a spoje. Při instalaci venku dejte pozor na sluneční odrazy.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo