SF60 - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF60 se skládá z 53 vrstev různých materiálů.

SuperFOIL SF60 má certifikovanou hodnotu (BBA) tepelného odporu R 4,48 pro střechu a R 4,92 zeď.

Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.

SuperFOIL SF60 je ideální pro nové projekty, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření objektu.

SuperFOIL SF60 lze použít k vytvoření vzduchotěsné bariéry, na rozdíl od běžných izolací.

SuperFOIL SF60 je kompatibilní se všemi druhy izolace. Chcete-li maximalizovat úspory energie, přidejte ke stávající izolaci jednu vrstvu SF60. Snadno instalujete a neztratíte cenný a drahý prostor.

SuperFOIL SF60 - Maximální izolace, minimální prostor

Snadná manipulace a instalace, minimální odpad. Vyrobeno ze 40% recykovatelného materiálu. Životnost +50 let. Znovu recyklovatelná.

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 100 mm
Délka 8 m
Šířka 1,5 m
Plocha 12 m2
Hmotnost 17,75 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  R 3,58
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 4,48
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 4,92
Podlaha (vč. vzduchových mezer) R 6,23
Emisivita 0,03
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída E (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Součinitel tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1) 0,028
Faktor odolnosti proti párám μ 2 400
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 635 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 580 N/50mm

Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF60 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy nad vodorovnými trámy. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF60 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF60

SuperFOIL SF60 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SF60 lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF60 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SF60 SuperFOIL j SF60 e upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. (doporučeno 40 mm) Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF60 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SF60 SuperFOIL SF60 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny.

Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF60 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi.

SuperFOIL SF60 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly. SuperFOIL SF60v pásku (20m x 100mm) použijte na všechna překrytí a spoje. Při instalaci venku dejte pozor na sluneční odrazy.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo