SF40BB - Klíčové vlastnosti

SF40BB má certifikovanou hodnotu tepelného odporu R 3,67 pro střechu a R 3,98 zeď.

Působí jako prodyšná membrána a izolace v jednom.

Pomáhá předcházet tvorbě plísní a vlhkostí, snižuje riziko kondenzace.

S voděodolností třídy W1 lze použít SF40BB na střechy i zdi.

SuperFOIL lze použít samostatně, v několika vrstvách nebo s jakýmkoliv jiným druhem izolace pro dosažení požadované hodnoty součinitele tepelné vodivosti U.

Ideální pro zdi a střešní konstrukce v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření objektu.

Snadná manipulace a instalace, minimum odpadu. Vyrobeno ze 40% recykovatelného materiálu. Životnost +50 let. Znovu recyklovatelné.

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 75 mm
Délka 10 m
Šířka 1,5 m
Plocha 15 m2
Hmotnost 17,5 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  R 2,9
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 3,67
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 3,98
Součinitel tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1) R 0,026
Emisivita 0,03/0,3
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída D (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti proti párám μ 0,307
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu 194 N/50mm

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo