SF40 - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF40 disponuje schválením registrovaného systému LABC

SuperFOIL SF40 disponuje certifikátem BBA hodnoty R 3.58 u špičatých střech a 4.04Ru zdí.

Ultrafektivní nano krycí technologie Dupont

SuperFOIL SF40 se chová také jako radiační bariéra k odrážení nadměrných tepelných zisků během letních měsíců stejně tak jako izoluje během roku.

Instalace 'DUET' -Aplikace přes a pod krokev sestává ze dvou vrstev SuperFOIL. SF40 + SF40 poskytuje U-hodnotu 0.14.

Instalace 'COMBI' - Použijte SuperFOIL s libovolnou jinou izolací včetně minerální vaty nebo pěnové desky pro dosažení požadované izolace.

U-hodnota SuperFOILSF40 je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových a renovovaných, rekonstruovaných / rozšiřujících projektech.

Snadná instalace má za výsledek minimum odpadu. Superfoil je vyroben ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelný po skončení své životnosti.

Technické informace

SPECIFIKACE ÚDAJE
Stupeň krytí R Střecha 3,58
Stupeň krytí R Stěna 3,58
Stupeň krytí R Podlaha 4,04
Instalovaná tloušťka 65mm
Hmotnost role 17,5Kg
Rozměry balení 1.5m x 580mm
Rozměry role 1.5m x 10m
Celková plocha na roli 15m2
POPIS VRSTVY
Tvrdá fólie vyztužená polypropylenem 2
Hliníkem potažené reflexní vrstvy PET fólie 13
Oddělovací vrstvy z termoplastické pěny 16
Podkrovní krycí vrstvy 6
Celkem vrstev 37

Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF40 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Laťkujte horizontálně přes krokve. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF40 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF40

SuperFOIL SF40 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SF40 lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF40 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF40je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF40 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SF40 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF40 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF40 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Pásku SuperFOIL SF40 (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.

Certifikaty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo