SF19FR - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF19FR má certifikát dle BS 476-6 na šíření ohně - třídu 0 a dle BS 476-7 na šíření povrchového plamene - třídu 1.

Je certifikována společností BBA, BTTG v Anglii a DIBt v Německu.

SuperFOIL SF19FR má dle certifikátu BBA hodnotu tepelného odporu R 2,27 pro šikmé nebo rovné střechy a 2,73 u zdí.

SuperFOIL SF19FR se chová také jako radiační bariéra, tzn. odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.

SuperFOIL se může použít samostatně, ve více vrstvách nebo s jakýmkoliv jiným druhem izolací, např. minerální vata nebo polystyrénové desky, pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U.

SuperFOIL SF19FR je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření stavby.

Snadná instalace, minimální odpad. SuperFOIL je vyrobena ze 40% z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 40 mm
Délka 10 m
Šířka 1,5 m
Plocha 15 m2
Hmotnost 13 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  R 1,31
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 2,27
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 2,73
Podlaha (vč. vzduchových mezer) R 4,37
Emisivita 0,03
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída E (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti průniku proti párám μ 6000
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 635 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 580 N/50mm

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo