SF19BB - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF19BB má certifikovanou hodnotu tepelného odporu R 2,22 pro šikmou nebo rovnou střechu a R 2,53 u zdi.

SF19BB je reflexní prodyšná membrána a izolace v jednom.

SF19BB pomáhá předcházet tvorbě plísní a vlhkostí, snižuje riziko kondenzace.

S vodotěsností třídy W1 lze použít SF19BB na střechy i zdi.

SuperFOIL SF19BB v zimě izoluje a zároveň jako radiační bariéra redukuje teplo v létě.

SuperFOIL SF19BB je ideální pro zdi a střešní konstrukce v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření objektu.

Snadná manipulace a instalace, minimální odpad. Vyrobeno ze 40% recykovatelného materiálu. Životnost +50 let. Znovu recyklovatelné.

Technické informace

ROZMĚRY  
Tloušťka 40 mm
Délka 10 m
Šířka 1,5 m
Plocha 15 m2
Hmotnost 10 kg
TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelný odpor R (m2.K/W)
Samotná izolace  R 1,45
Střecha (vč. vzduchových mezer) R 2,22
Zeď (vč. vzduchových mezer) R 2,53
Součinitel tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1) 0,026
Emisivita 0,03/0,3
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE  
Reakce na oheň Třída E (za sádrokartonem)
DALŠÍ INFO  
Faktor odolnosti proti párám μ 0,575
Odolnost proti pronikání vody W1
Flexibilita až do teploty -40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí) 238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí) 111/100 N/50mm

Aplikace

Instalace PŘES krokve:

Poznámka: SF19BB poskytuje požadovanou sekundární W1 prodyšnou dešťovou bariéru a izolaci v jednom, není vyžadována žádná další membrána u SF19BB.

Rozbalte SuperFOIL SF19BB přes krokve, s označenou reflexní prodyšnou vrstvou směrem ke krytině.

Upevněte svorkami na 100 mm podél okraje role nebo podle podmínek. Překryjte horní vrstvu o 75 mm dolů a podle potřeby ořízněte izolační vrstvy.

Mezi překrývajícími se vrstvami pro omezení pohybu vzduchu použijte pásku, přijatelné je také použití oboustranné pásky nebo kuliček oxidu křemičitého.

U okapu překryjte povrch odvzdušňovací membrány na nosiči okapů, případně ořízněte, izolace stěny a střechy by měla být kontinuální, aby se vytvořila izolovaná obálka.

S laťováním: Instalujte 25 mm laťování vedoucí vertikálně spolu s krokvemi, pro zajištění mezery mezi SF19BB a obkladovými deskami.

Bez laťování: Vytvořte 10 mm kanálek nad SF19BB podél každé krokve, aby voda mohla odtéci dolů. Pro vytvoření trvalého kanálku může být nutné použit rozpěrky.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace na dřevěný rám / hrázděnou stěnu

Poznámka: SF19BB poskytuje požadovanou sekundární prodyšnou dešťovou bariéru a izolaci v jednom, není vyžadována žádná další membrána u SF19BB.

Rozbalte SuperFOIL, ponechte jej plochý a bez zvrásnění.

Značenou reflexní prodyšnou stranou směrem k dutině ve zdi.

Upevněte svorkami na 100 mm podél okraje role nebo podle podmínek.

Překrývejte 75 mm dolů, vyřízněte otvory oken a dveří, pokryjte všechny hrany, spáry a průchody pomocí vysoce účinné zesílené pásky SuperFOIL.

Vertikální laťování jako vnější úprava zdi podle požadavků.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo