SF19+ - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF19+ nová verze s lepšími vlastnostmi než naše SF19 registrovaná LABC. Super FOIL SF19+ je opatřena certifikátem hodnoty R 2.49 u špičatých a plochých střech a 2.97 u zdí.

VyužíváUltraefektivní nano krycí technologie Dupont.

SuperFOIL SF19+ se chová také jako radiační bariéra k odrážení nadměrných tepelných zisků během letních měsíců, stejně tak izoluje během roku.

Instalace 'DUET' - Aplikace přes a pod krokev sestává ze dvou vrstev SuperFOIL. SF19+ s SF40 zajišťuje U-hodnotu 0.16.

Instalace 'COMBI' - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací včetně minerální vlny nebo pěnovou deskou pro vyhovění novým předpisům.

SuperFOIL SF19+ je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových a renovovaných, rekonstruovaných / rozšiřujících projektech.

Technické specifikace SF19+ znamenají velký výkon při malém otisku.

Snadná instalace má za výsledek minimum odpadu. Superfoil je vyroben ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelný po skončení své životnosti.

Technické informace

SPECIFIKACE ÚDAJE
Stupeň krytí R Střecha 2,49
Stupeň krytí R Stěna 2,97
Stupeň krytí R Podlaha 4,64
Instalovaná tloušťka 45mm
Hmotnost role 13Kg
Rozměry balení 1.5m x 420mm
Rozměry role 1.5m x 10m
Celková plocha na roli 15 m2
POPIS VRSTVY
Tvrdá fólie vyztužená polypropylenem 2
Hliníkem potažené reflexní vrstvy PET fólie 4
Podkrovní krycí vrstvy 5
Celkem vrstev 11

Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF19+ oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku. Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Lať horizontálně přes krokve.

Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF19+ přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF19

SuperFOIL SF19+ lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL lSF19+ lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF19+ lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF19+ je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. Zabraňte kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF19+ nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SF19+ okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF19+ je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF19+ je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Páska SuperFOIL SF19+ (20 m x 100 mm) použít na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.

Certifikáty

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo