Reflexní tepelná izolace SuperFOIL chrání budovu v létě i v zimě

Ao-img2

SuperFOIL je tepelněizolační technologie, která poskytuje vysoce účinnou tepelnou izolaci tím, že brání prostupu tepla mezerou při vedení, proudění a sálání. Pracuje zejména s faktem, že ve stavebních vzduchových mezerách je nejen ve fyzice, ale také v dnes platné normě, sálání zastoupeno od 90 do 95 procent. Je proto logické pracovat se sáláním a s termoreflexní izolací. Přibližme si pravidla této práce.

Jedním z reprezentantů tepelněizolačních fólií je izolace SuperFOIL. Byla vyvinuta v rámci programu NASA. Kosmos je vzduchoprázdné prostředí o teplotě –270 °C a pokud jste v kosmu a ve stínu Země, zmrznete na kost.

V pozemských podmínkách je to lepší, hřeje vás vzduch. Ale pozor, mnohem více vás hřeje sálavé teplo, které vyzařují zemské povrchy, včetně povrchů domů a dalších staveb. Zmíněný Kosmos sálá teplo s intenzitou jen 5,6 W/m2. „Zimní” zemské povrchy o teplotě 0 °C na nás sálají teplo s intenzitou 316 W/m2 a sluneční záření, které má na povrchu slunce intenzitu 63 MW/m2, má v pozemských podmínkách už jen 1000 W/m2. Přejděme ale k věci:

Vzduchové termoizolační mezery

Při realizaci tepelné izolace budov lze použít desky z tepelněizolačních materiálů (EPS, minerální vata ap.). Níže popíšeme řešení, kdy do prostoru určeného pro tepelnou izolaci umístíme místo běžné izolace termoreflexní fólie, oddělené vzduchový mezerami, termopěnou nebo vatou. Výsledkem je až dvojnásobný tepelný odpor.

Co říká norma

Norma ČSN EN ISO 6946 (Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody) uvádí vlastnosti stavebních vzduchových mezer o různých tloušťkách, avšak bez rozlišení teplosměnných dějů (vedení, proudění, sálání), které se na těchto vlastnostech podílejí.

A protože sálavou složku prostupu tepla lze stanovit přesně podle Stefanova - Boltzmannova zákona, v redakci jsme tak učinili. Výsledek může překvapit: podíl sálavého prostupu tepla je u normových vzduchových stavebních mezer o tloušťce od 5 mm do 300 mm od 91 % do 99,7 %. Sálání je zkrátka suverénně dominantní a tato dominance roste rychle s tloušťkou vzduchové mezery.

Termoreflexní izolace

Jde o jednoduché nebo vícevrstvé sestavy reflexních povrchů na tenkých fóliových nosičích, vzájemně oddělených distančními vzduchopěnovými vrstvami o tloušťce několika milimetrů. Když se podaří realizovat reflexní povrchy s vysokou reflexí (až 98 %) a pěnové mezivrstvy s tepelnou vodivostí na úrovni vzduchu (λ = 0,025 W/(mK)), realizuje se tepelná izolace na nejlepší možné úrovni.

V minulosti byly u těchto izolací publikovány hodnoty λ = 0,006 W/(mK) i nižší, ty se ale nepodařilo nezávisle a opakovaně prokázat. To souvisí i s tím, že se termoreflexní izolace realizují jako souvrství tenkých pěnových vrstev ohraničených reflexní plochou, kde už z podstaty věci je vedení tepla hlavní teplosměnný děj.

SuperFOIL je přesto výjimečný. Vyrábí se ze 40% recyklovaného materiálu a po své životnosti nejméně 50 let je znovu recyklovatelný. Výrobky řady SuperFOIL jsou certifikovány v souladu se stavebními předpisy o izolacích, mají také certifikát kvality ISO 9001:2015.

Celý článek naleznete zde

izolaceprovsechny.cz

Kontaktujte nás

Restart života s.r.o.

Keramická 703/31

Ostrava – Hrušov, 711 00

E: info@izolaceprovsechny.cz

T: +420 776 797 290

Sdílejte s námi

logo